FAQ

Q?Zdlouhavě se kopíruje informace ze schránky při stisknutí kláves «Ctrl+9».
A.

Tato situace může nastat v případě, že program, do kterého chcete informace kopírovat, nebo jakýkoli jiný program, se v tomto okamžiku snaží získat přístup ke schránce. Je nutné znovu použít kombinaci kláves Ctrl — 9 a není-li schránka obsazena, maskovací program provede vložení dat bez problémů. Obvykle se tato situace vyskytuje velmi vzácně, ale přesto je možná.

Q?V čem se liší „Systémové procesy“ a „Systémové služby“?
A.

Služba je vnitřní mechanismus zabudovaný do operačního systému Windows. Služby můžete považovat za speciální aplikace , které běží bez ohledu na aktuální uživatelský kontext. Služby mohou být odlišné od obvyklých aplikací tím, že můžete nakonfigurovat, aby určitá služba pracovala od okamžiku spuštění systému až do jeho vypnutí, aniž by byla nutná přítomnost uživatele. To znamená, že služba může být v provozu i v případě, že uživatel není přihlášen do systému. Služby můžeme považovat za spuštěné úlohy běžící na pozadí bez zásahu uživatele. Služby systému Windows jsou zodpovědné za všechny druhy činností běžících na pozadí .

Q?Při spuštění prohlížeče Internet Explorer v režimu «2» se program zacyklí.
A.

Existují programy , které při svém spuštění automaticky spouští svou další kopii v interním režimu. Prohlížeč Internet Explorer je jedním z nich. Při spuštění se spustí i další  jeho kopie. V druhém režimu ochrany jsou blokovány programy, které jsou spuštěny samovolně.  První kopie aplikace Internet Explorer, kterou spustil uživatel, není  blokována  a druhá kopie programu, spuštěná  aplikací Internet Explorer, je tedy zablokována. V systému Windows XP  se prohlížeč Internet Explorer nespouští v druhém režimu ochrany, v systémech Windows 7 a Windows 8 při pokusu o spuštění druhé kopie prohlížeče programu dochází k zablokování programem COVERT. První kopie programu se opět pokouší spustit svoji druhou kopii,  která bude opět zablokována. Tento proces může pokračovat donekonečna.
Aby se tomuto zabránilo a při tom byl prohlížeč Internet Explorer normálně spuštěn v režimu zvýšené ochrany, je třeba při jeho spuštění zvolit první nebo nulový režim ochrany. Jakmile se aplikace Internet Explorer spustí (nebo i jeho další kopie), můžete přepnout do druhého režimu ochrany.

Q?Jaký zvuk vydává počítač při spuštění aplikací v platformě v prvním a druhém režimu?
A.

V prvním režimu ochrany zvuk dává uživateli signál o tom, že uvnitř platformy  byl spuštěn program ne prostřednictvím platformy a pravděpodobně neoprávněným uživatelem. V režimu číslo 2 je provedeno blokování  programů, spuštěných jiným než řádným uživatelem a spuštěných jinak, než prostřednictvím platformy. V tomto případě je slyšet cvaknutí indikující zablokování těchto programů.

Q?Proč i přes přidání ovladače do databáze povolených ovladačů se při znovustisknutí tlačítka „Všechny ovladače“ tento ovladač opět označuje červenou barvou?
A.

To znamená, že příslušný ovladač je uveden v databázi zakázaných ovladačů. Databáze zakázaných ovladačů má prioritu — to znamená, že pokud přidáte název ovladače databáze povolených  a zakázaných současně, bude zvýrazněn červeně. Červená barva ovladače se může rovněž objevit, pokud se informace o příslušném ovladači v systému vyskytuje, ale samotný ovladač na počítači není fyzicky přítomen. To můžeme zkontrolovat, když v programu pravým tlačítkem myši na ovladači vybereme položky kontextového menu «existence ovladače » nebo «cesta k ovladači“. Existuje ještě jedna možná příčina, kdy příslušný ovladač může mít červené podbarvení, a to tehdy, že ovladač existuje, ale nějakým způsobem se v systému ukrývá. Program má informace o existenci ovladače, ale fyzicky ho nevidí. Tyto skryté ovladače se také zobrazí červeně jako potenciálně nebezpečné.

Q?Proč je potřebné tlačítko „Překontrolovat“ v dialogu monitoru ovladačů?
A.

Funkce monitoru ovladačů provádí kontrola ovladačů vašeho systému a porovnání s databází blokovaných a povolených ovladačů. Pokud má někdo přístup k počítači  a chce nainstalovat špionážní program (spyware)  a přidá jej do povolené databáze maskovacího programu, pak bude příslušný ovladač zobrazen zeleně, pokud není výslovně uveden v databázi zakázaných ovladačů. Podle pravděpodobnosti možné vnější infekce špionážními programy (spywarem) má uživatel možnost prověřit příslušné databáze . Chcete-li to provést, klepněte na tlačítko „Překontrolovat“. Potom budou ovladače registrované uvnitř programu (systémové ovladače) označeny zeleně. Ty ovladače, které byly přidány do databáze povolených ovladačů, budou zobrazeny bíle, pokud mají správnou cestu, případně žlutě v případě, že ovladač má nesprávnou cestu. Uživatel může překontrolovat a provést aktualizaci seznamu, poté budou všechny ovladače označeny zeleně .

Q?Co znamená barevné označení řádků v monitoru ovladačů?
A.

V monitoru ovladačů jsou zelenou barvou označeny řádky se jmény ovladačů a jejich umístěním,  které jsou buď systémové nebo jsou schválené vývojářem. Zeleně jsou rovněž zvýrazněny ovladače, které schválil sám uživatel. Žlutou barvou budou zvýrazněny ovladače, které nejsou uvedeny v povolené databázi  a nejsou systémové.
Červenou barvou budou označeny ovladače, které neexistují v systému, ale je u nich uvedena adresa nebo se skrývají v systému, případně jsou uvedeny v databázi zakázaných ovladačů.

Q?Co je to přihlašovací jméno?
A.

Přihlašovací jméno (identifikátor vstupu)  je kombinace číslic, která provází každý vstup uživatele do platformy maskovacího programu a chrání před vnějšími vlivy možných aktivních škodlivých programů — malware. Při každém novém přihlášení uživatel zadává libovolnou kombinaci čísel, případně přidává nebo ubírá čísla z aktuálního identifikátoru, který byl zadán dříve.